Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ với
SmartGIS - Nông nghiệp

Dịch vụ tư vấn chuẩn hóa, xây dựng hệ thống CSDL toàn diện, chuyên biệt cho lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo tính chân thật, độ chính xác và mức độ tin cậy cao.

SmartGIS - Nông nghiệp

Canh tác chính xác

  Các cảm biến trên vệ tinh, máy kéo và trên các cánh đồng liên tục thu thập dữ liệu. Ứng dụng GIS và GPS giúp định hình dữ liệu này thành thông tin mà người nông dân và người quản lý đất đai có thể tiếp cận và giải thích được để đưa ra các quyết định hiệu quả và sáng suốt.

  Ứng dụng GIS và GPS giúp tiết kiệm chi phí và năng suất cho người nông dân, cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng và môi trường.

Untitled 1280 × 1280 px 15
Untitled 1280 × 1280 px 25

SmartGIS - Nông nghiệp

Dùng dữ liệu vệ tinh và máy bay không người lái

Việc sử dụng vệ tinh và máy bay không người lái đem lại rất nhiều lợi ích cho người nông dân, giúp họ đưa ra những quyết định chính xác. Công nghệ vệ tinh có thể thu thập dữ liệu thời gian thực từ bề mặt Trái đất để:

  Đánh giá và theo dõi tình trạng của đất.

  Theo dõi sự phát triển của thảm thực vật bằng hình ảnh Landsat và áp dụng Chỉ số NDVI.

  Ước tính chiều cao, số lượng và sinh khối của cây.

  Phát hiện bệnh tật cây trồng.

  Quản lý sức khỏe cây trồng và chất dinh dưỡng đồng ruộng.

  Điều chỉnh tưới nước, bón phân và theo dõi năng suất.

  Giám sát hạn hán và lũ lụt ảnh hưởng tới cây trồng.

SmartGIS - Nông nghiệp

Lập bản đồ thời gian thực

Ứng dụng này có thể cung cấp ước tính diện tích của các loại cây trồng, ước tính loại cây trồng phát triển và kích thước năng suất của nó có thể lớn như thế nào. Không chỉ để tư nhân hóa, các cơ quan chính phủ đã sử dụng dữ liệu CropScape để đánh giá các vấn đề quốc gia như; an ninh lương thực, kiểm soát thuốc trừ sâu và thay đổi sử dụng đất.

Untitled 1280 × 1280 px 24