SmartGIS Point - Quản lý điểm thông tin

Giải pháp giúp doanh nghiệp BĐS quản lý hiệu quả toàn bộ tài nguyên dữ liệu không gian, bản đồ của mình gồm: dữ liệu bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu bản đồ địa chính, thửa đất, dữ liệu về BĐS bán... Đồng thời hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu không gian nội bộ, chia sẻ, cập nhật thông tin giúp lãnh đạo và đội ngũ sales sử dụng tối ưu tài sản vào công việc kinh doanh.

Nền tảng bản đồ chuyên biệt cho ngành Bất động sản

Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ

Các ứng dụng GIS chuyên biệt cho ngành Bất động sản

Untitled 1280 × 1280 px 9

Vì sao khách hàng chọn

SmartGIS - Bất động sản

SmartGIS cung cấp giải pháp chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu hiện có của doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác

  Cung cấp bản đồ nền chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản và tập trung vào các nội dung người dùng BĐS quan tâm nhất: mạng lưới giao thông, thủy văn, dân cư, tiện ích sung quanh bất động sản.

  Cung cấp bản đồ chuyên biệt về quy hoạch sử dụng đất.

  Cung cấp ứng dụng tra cứu, khai thác, cập nhật tối ưu theo từng đối tượng sử dụng (lãnh đạo, sales, khách hàng) và ứng dụng sẵn sàng để sử dụng.

  Cung cấp các mô hình dữ liệu không gian, mẫu thiết kế bản đồ chuyên biệt cho ngành bất động sản gồm: Mô hình dữ liệu hiện trạng sử dụng đất; Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch xây đựng; Dữ liệu thửa đất; Mô hình dữ liệu BĐS bán.

  Chi phí phù hợp.

  Hình thức cung cấp linh hoạt: SAAS và On - Premise.