SmartGIS - Quy hoạch

Giải pháp giúp các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhanh chóng - chính xác theo mô hình tập trung trên địa bàn tỉnh, thành phố. Nhằm công khai, minh bạch thông tin quy hoạch tới người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và hiện đại hóa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. Đồng thời giúp ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn và góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Nền tảng bản đồ chuyên biệt cho ngành Quy hoạch

Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ

Các ứng dụng GIS chuyên biệt cho ngành Quy hoạch

Nền tảng bản đồ chuyên biệt cho ngành Quy hoạch

Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ

Các ứng dụng GIS chuyên biệt cho ngành Quy hoạch

Untitled 1280 × 1280 px 9

Vì sao khách hàng chọn

SmartGIS - Quy hoạch

  Hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai thành công giải pháp tại rất nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

  Tiết kiệm thời gian, chi phí khi cần tra cứu thông tin đất đai, quy hoạch phục vụ các giao dịch bất động sản hoặc quyết định đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

  Giảm áp lực về việc tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến cung cấp thông tin đất đai, quy hoạch đối với cơ quan quản lý nhà nước.

  Cung cấp miễn phí ứng dụng phần mềm công khai thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị dưới dạng dịch vụ phần mềm đám mây.

  Sẵn sàng cung cấp các dịch vụ bản đồ và dịch vụ truy vấn thông tin quy hoạch để tích hợp vào các ứng dụng SmartCity, IOC và các hệ thống đang triển khai.

  Cung cấp dưới 2 hình thức On - Premise và SaaS.

  Chi phí hợp lý.