Các ứng dụng GIS chuyên biệt
SmartGIS - Quy hoạch

Bộ ứng dụng GIS được thiết kế chuyên biệt phục vụ nhu cầu công khai thông tin quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như giúp Sở Xây dựng và Phòng Quản lý đô thị khai thác, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu quy hoạch phục vụ các nghiệp vụ hàng ngày như: thẩm định quy hoạch, cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch,...

Những vấn đề của các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựngPhòng Quản lý đô thị

Công khai thông tin quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày của cơ quan quản lý nhà nước: thẩm định quy hoạch, cấp phép xây dựng, thanh kiểm tra vi phạm quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng đã cấp,...

Những vấn đề của các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựngPhòng Quản lý đô thị

Công khai thông tin quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày của cơ quan quản lý nhà nước: thẩm định quy hoạch, cấp phép xây dựng, thanh kiểm tra vi phạm quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng đã cấp,...

Công khai thông tin quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

SmartGIS - Quy hoạch

Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng trên thiết bị di động

  Người dùng có thể tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng của thửa đất dựa vào số tờ, số thửa, đơn vị hành chính.

  Người dùng có thể tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng của thửa đất tại vị trí hiện thời dựa vào GPS của thiết bị di động.

  Người dùng có thể tra cứu thông tin ô chức năng sử dụng đất thuộc một ô quy hoạch tại vị trí quan tâm.

  Người dùng có thể tra cứu thông tin ô quy hoạch thuộc một khu quy hoạch tại vị trí quan tâm.

  Người dùng có thể tra cứu thông tin khu quy hoạch thuộc một đồ án quy hoạch tại vị trí quan tâm.

Untitled 1280 × 1280 px 19
Untitled 1280 × 1280 px 14

SmartGIS - Quy hoạch

Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng trên giao diện web

  Người dùng có thể tra cứu thông tin quy hoạch tại một thửa đất nhất định dựa vào số tờ, số thửa, tên đơn vị hành chính (theo giấy chứng nhận sử dụng đất,...).

  Thông tin được cung cấp bao gồm: chức năng sử dụng đất và diện tích chuyển đổi tương ứng; chỉ tiêu xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt; lộ giới.

  Người dùng có thể trích xuất thông tin quy hoạch tại vị trí quan tâm, phục vụ lưu trữ, in ấn.

  Người dùng có thể tra cứu thông tin ô chức năng sử dụng đất thuộc một ô quy hoạch tại vị trí quan tâm.

  Người dùng có thể tra cứu thông tin ô quy hoạch thuộc một khu quy hoạch tại vị trí quan tâm.

  Người dùng có thể tra cứu thông tin khu quy hoạch thuộc một đồ án quy hoạch tại vị trí quan tâm.

  Người dùng có thể xác định các đồ án quy hoạch hiện có tại một vị trí quan tâm trên bản đồ.

  Thông tin được cung cấp bao gồm: tên đồ án, diện tích, Số Quyết định - ngày phê duyệt đồ án,...

  Các đồ án được sắp xếp theo thứ tự: từ đồ án quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày của
Sở Xây dựng
Phòng quản lý đô thị

SmartGIS - Quy hoạch

Hỗ trợ quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

  Quản lý toàn bộ các bản đồ thuộc các đồ án quy hoạch trên cùng một hệ thống có chung hệ tọa độ (VN2000, WGS84), cho phép nhập - xuất, chuyển đổi qua lại dễ dàng các dữ liệu bản đồ ở các hệ tọa độ khác nhau: VN-2000 múi ba độ, sáu độ, WGS84,...

  Để thực hiện thẩm định quy hoạch, người dùng có thể tra cứu, khai thác toàn bộ các thông tin, dữ liệu, tài liệu quy hoạch hiện có tại vị trí cần thẩm định; thực hiện chồng xếp dữ liệu hoặc sử dụng các công cụ để kiểm tra sự phù hợp của quy hoạch chi tiết, chi hoạch phân khu với quy hoạch chung, kiểm tra sự khớp nối giữa các quy hoạch liền kề.

  Cung cấp giải pháp tích hợp dữ liệu từ các thiết bị bay không người lái (ảnh trực giao, đám mây điểm PointCloud, mô hình 3D) đồng thời cung cấp chức năng phân tích dựa trên dữ liệu quy hoạch hiện có nhằm phát hiện các vi phạm trong thực hiện quy hoạch.

  Hỗ trợ khả năng hiển thị trực tiếp dữ liệu được cung cấp bởi các thiết bị bay không người lái, chồng xếp trên nền dữ liệu quy hoạch phục vụ giám sát thực hiện quy hoạch.

  Hỗ trợ công tác kiểm tra thực hiện quy hoạch ngoài hiện trường bằng thiết bị di động: cung cấp thông tin quy hoạch, ghi nhận kết quả kiểm tra trực tiếp tại hiện trường.

  Cho phép tích hợp kết quả đo từ các thiết bị đo ngoài hiện trường nhằm phát hiện các vi phạm trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng.

Untitled 1280 × 1280 px 20
Untitled 1280 × 1280 px 23

SmartGIS - Quy hoạch

Hỗ trợ quản lý cấp phép xây dựng

  Cung cấp thông tin quy hoạch, hồ sơ ngăn chặn (dữ liệu liên quan đến khiếu nại tố cáo, tình trạng pháp lý,...), các khu vực hạn chế cấp phép,... hỗ trợ thẩm định sự phù hợp quy hoạch, vị trí của công trình xin cấp phép.

  Hỗ trợ xây dựng dữ liệu quản lý các công trình xây dựng và giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý trên nền bản đồ số.

  Hỗ trợ quản lý, cập nhật, gia hạn giấy phép xây dựng.

  Hỗ trợ công tác kiểm tra cấp phép và thanh kiểm tra sau cấp phép ngoài hiện trường bằng thiết bị di động thông qua khả năng thu thập thông tin vị trí, hình ảnh, video của đối tượng được kiểm tra ngoài hiện trường.

SmartGIS - Quy hoạch

Quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên nền bản đồ số

  Cung cấp giải pháp và công cụ phục vụ chuẩn hóa, xây dựng, tích hợp và tổ chức lưu trữ dữ liệu không gian quy hoạch xây dựng.

  Cung cấp bộ công cụ biên tập mạnh mẽ, hỗ trợ cập nhật dữ liệu bản đồ quy hoạch xây dựng.

  Cung cấp công cụ quản lý, cập nhật, chia sẻ theo hình thức mượn - trả đối với kho hồ sơ số (hồ sơ quét và các bản vẽ AutoCAD) các đồ án quy hoạch xây dựng.

  Cho phép cập nhật bản đồ từ các tệp có định dạng khác nhau như: *.tab, *.shp, *.gdb...

  Cho phép hiển thị đa tỷ lệ đối với dữ liệu không gian quy hoạch xây dựng

  Cho phép quản lý, cập nhật hồ sơ quy hoạch xây dựng dưới dạng kho hồ sơ số phục vụ khai thác, chia sẻ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân có quan tâm.

  Hồ sơ số bao gồm toàn bộ các bản đồ, thuyết minh, tài liệu giấy được số hóa và các bản vẽ Microstation được tổ chức lưu trữ khoa học, thuận tiện cho tra cứu, khai thác thông tin.

  Người dùng có thể xác định vị trí trên bản đồ của một hồ sơ quy hoạch; ngược lại, từ khoanh vi đồ án quy hoạch trên bản đồ, người dùng có thể tra cứu các hồ sơ số liên quan hiện có.

  Người dùng có thể khai thác thông tin, các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng tại vị trí quan tâm, theo từng đồ án hiện có

Untitled 1280 × 1280 px 22
Untitled 1280 × 1280 px 21

SmartGIS - Quy hoạch

Tổng hợp, báo cáo số liệu quy hoạch

  Tổng hợp thống kê số liệu theo nhiều đồ án quy hoạch xây dựng, từng đồ án, từng đơn vị hành chính, từng năm (theo các biểu mẫu quy định và nhu cầu quản lý).

  Cung cấp thông tin tổng hợp dưới dạng số liệu, bản đồ, biểu đồ.

Đăng ký ngay

Nhận tư vấn & Giá ưu đãi hấp dẫn