Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ với
AlphaMapX - Bất động sản

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống CSDL toàn diện, chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản giúp đảm bảo tính sẵn sàng, an toàn bảo mật dữ liệu khách hàng.

AlphaMapX - Bất động sản

Cung cấp bản đồ nền chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản

  Bản đồ nền được xây dựng từ nhiều nguồn dữ liệu với độ chi tiết và chính xác cao, được thiết kế tùy chỉnh chuyên biệt cho bài toán bất động sản.

  Phạm vi phủ trùm toàn quốc.

  Thể hiện đầy đủ các yếu tố cơ bản để làm nền nổi bật các nội dung chuyên đề bất động sản.

  Cung cấp nhiều phiên bản bản đề nền cho từng mục đich chuyên biệt (sáng, xám, tối, đêm).

  Cập nhật thường xuyên, liên tục hoặc có thể tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng.

Untitled 1280 × 1280 px 11
BDS device JS 1024x725 1

AlphaMapX - Bất động sản

Giải pháp chuẩn hóa, chuyển đổi bản đồ quy hoạch, địa chính, bất động sản chuyên nghiệp

  Thiết lập, chuẩn hóa chuyển đổi dữ liệu bản đồ bất động sản dựa trên các mẫu sẵn có hoặc tùy biến theo yêu cầu khách hàng.

  Cung cấp dịch vụ chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu hiện trạng trạng bản đồ hiện có của doanh nghiệp từ Shapefile, Geodatabase, Microstation, Excel,...

  Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm cùng lợi thế hỗ trợ bởi các công cụ phần mềm từ đội ngũ lập trình viên GIS của AlphaGIS.

  Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm độc lập với mục tiêu mang đến dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Một số vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải khi xây dựng dữ liệu bản đồ bất động sản

Vấn đề hiện trạng bản đồ nền

 • Chưa có bản đồ nền chuyên biệt cho bất động sản.
 • Một số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Google với chi phí cao. Bản đồ Google cũng chưa có phiên bản chuyên cho bất động sản.
 • Các nội dung dữ liệu điểm quan tâm (tiện ích xung quanh) chưa kiểm soát được tính đầy đủ do dữ liệu do cộng đồng đóng góp.

Hệ thống dữ liệu hiện trạng đa dạng, chưa được chuẩn hóa

 • Phân tán tại nhiều bộ phận, cán bộ quản lý
 • Nhiều định dạng khác nhau: bản đồ, sơ đồ giấy, Microstation, Word, Excel…
 • Tính đầy đủ và cập nhật không đảm bảo.

Dữ liệu dạng file, phân tán quản lý bởi nhiều bộ phận, nhiều nhân viên

 • Hiện trạng bản vẽ dạng giấy thì phân tán
 • Bản vẽ Microstation thì quản lý phân tán nhiều năm, bị xê dịch tọa độ, biến dạng tỷ lệ.
 • Không được cập nhật hoặc cập nhật trên nên hiện trạng cũ.

Không có đội ngũ chuyên nghiệp về bản đồ, xử lý dữ liệu bản đồ

 • Cán bộ quản lý hầu hết không có chuyên môn về thu nhập, đo đạc hiện trường.

 • Sử dụng các thiết bị định vị có độ chính xác thấp, không kiểm soát đươc chất lượng.

 • Không có công cụ, bản đề nền tốt để hiệu chỉnh.

 • Trở ngại vì chi phí cao.

Trở ngại về chi phí xây dựng ban đầu

 • Chi phí thu nhập, biên tập, chuẩn hóa dữ liệu.
 • Chi phí phát triển ứng dụng WebGIS.
 • Chi phí duy trì hệ thống (dữ liệu, phần mềm, phần cứng, con người).