SmartGIS

Bản Đồ Thông Minh

BỘ PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ GIS CHUYÊN BIỆT THEO TỪNG LĨNH VỰC

Với hơn 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển GIS cho các tổ chức tại Việt Nam, SmartGIS được khách hàng đánh giá cao trong tư vấn và triển khai bộ phần mềm GIS và dịch vụ GIS. Không cung cấp một giải pháp chung chung, SmartGIS tập trung xây dựng giải pháp khai thác và trình diễn số liệu trên bản đồ chuyên sâu theo từng lĩnh vực, có ý nghĩa sử dụng thực tiễn cho mục tiêu lâu dài của khối chính phủ, khối doanh nghiệp, Bất động sản, Công ty chuyên về giải pháp quy hoạch, Giải pháp tích hợp cho nông nghiệp thông minh... và nhóm nhà phát triển. Mục tiêu của SmartGIS là trở thành đơn vị chuyên sâu tại Việt Nam cung cấp giải pháp GIS toàn diện, phong phú và đa dạng, giải quyết yêu cầu chung cũng như yêu cầu riêng đặc biệt của khách hàng.

1. SmartGIS Platform

Maps Platform

Là nền tảng bản đồ chuyên biệt cho từng lĩnh vực ứng dụng, được xây dựng dành riêng cho nhà phát triển, bao gồm:

  • API bản đồ và API truy vấn & phân tích không gian.
  • Bộ thư viện lập trình hỗ trợ trên nhiều nền tảng web & mobile.
  • Ứng dụng demo bản đồ Live Maps.
  • Dữ liệu chính xác, cập nhật thường xuyên.
  • Tích hợp, đồng bộ Mapbox, Arcgis
smartgis Flatform
smartgis flatform
SmartGIS Solutions
smartgissolutions

2. SmartGIS Solutions

Ứng dụng GIS chuyên biệt theo từng lĩnh vực

Cung cấp kho ứng dụng bản đồ, giải quyết bài toán chuyên biệt theo từng lĩnh vực, sẵn sàng để sử dụng, bao gồm:

  • Ứng dụng bản đồ cơ bản và chuyên biệt.
  • Mô hình dữ liệu không gian mẫu.
  • Mẫu thiết kế bản đồ.
  • Gói giải pháp ứng dụng bản đồ.
  • Tích hợp Blockchain dễ dàng cùng SmartBlock101

Bên cạnh đó, các ứng dụng cũng được cung cấp phù hợp với nhu cầu kinh phí đầu tư của tổ chức (SaaS và On-primise).

3. Phần mềm SmartGIS

Phần mềm GIS tiêu chuẩn

Cung cấp phần mềm thành lập bản đồ với độ chính xác cao, bao gồm:

GIS Sever

SmartGIS Sever Include GeoServer, ArcGIS, Mapbox

GIS Web

SmartGIS Editor Include GeoServer, ArcGIS, Mapbox

GIS Portal

SmartGIS Portal Include GeoServer, ArcGIS, Mapbox

SmartGIS software
smartgis software

Blog

SmartGIS logo

Tư vấn & Hỗ trợ