SmartGIS - Nông nghiệp

Giải pháp giúp kiểm soát những hiểm họa gây hại tới môi trường trồng trọt. GIS hỗ trợ quy hoạch thành những vùng chuyên canh các loại cây trồng khác nhau đem lại giá trị đáng kể giúp người nông dân phát triển mùa vụ năng suất cao, giúp nhà nước quản lý an ninh lương thực. Dữ liệu đầu vào rất phong phú như dữ liệu loại đất, lượng mưa, độ dốc…. Tất cả sẽ được đưa vào mô hình và phân tích theo kết quả trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đó quy hoạch thành những vùng trồng trọt khác nhau, mang lại hiệu quả cho lĩnh vực nông nghiệp.

Nền tảng bản đồ chuyên biệt cho ngành Nông nghiệp

Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ

Các ứng dụng GIS chuyên biệt cho ngành Nông nghiệp

Untitled 1280 × 1280 px 9

Vì sao khách hàng chọn

SmartGIS - Nông nghiệp

  Cung cấp bản đồ chuyên biệt cho lĩnh vực nông nghiệp để kiểm soát những hiểm họa gây hại tới môi trường trồng trọt, phát triển mùa vụ năng suất cao, giúp nhà nước quản lý an ninh lương thực.

  Cung cấp mô hình phân tích các dữ liệu đầu vào như loại đất, lượng mưa, độ dốc… để hỗ trợ cho việc quy hoạch thành những vùng chuyên canh các loại cây trồng khác nhau

  Canh tác chính xác.

  Tiết kiệm chi phí và năng suất cho người nông dân, cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng và môi trường.

  Dùng dữ liệu vệ tinh và máy bay không người lái

  Lập bản đồ thời gian thực

  Chi phí phù hợp.

  Cung cấp theo 2 hình thức: SAAS và On - Premise