GIỚI THIỆU

SmartGIS logo

Về chúng tôi

Với những ứng dụng thực tiễn kể trên vào các ngành có thể thấy bản đồ GIS ngày nay gần như không thể thiếu trong việc quản lý các tổ chức kinh doanh, các thành phố và quốc gia. Hệ thống SmartGIS ra đời nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng bản đồ GIS.

SmartGIS là hệ thống giải pháp thông minh ứng dụng bản đồ GIS. Nơi cung cấp các phần mềm, dịch vụ bản đồ GIS giúp người dùng có thể kết nối được dữ liệu thuộc tính với vị trị địa lý.

Năng lực & Thế mạnh

capacity and strengths

Chức năng SmartGIS

  Tạo hoặc nhập dữ liệu không gian và địa lý

  Tổ chức và quản lý dữ liệu

  Trực quan hóa và hiển thị dữ liệu trên bản đồ

  Phân tích dữ liệu

Dịch vụ SmartGIS cung cấp

  Bản đồ GIS bất động sản

  Bản đồ GIS quy hoạch

  Bản đồ GIS nông nghiệp

  Bản đồ GIS doanh nghiệp

Phần mềm SmartGIS cung cấp

  GIS Sever - SmartGIS Sever

  GIS Portal - SmartGIS Portal

  WebGIS - SmartGIS Editor

Năng lực & Thế mạnh

capacity and strengths

Chức năng SmartGIS

  Tạo hoặc nhập dữ liệu không gian và địa lý

  Tổ chức và quản lý dữ liệu

  Trực quan hóa và hiển thị dữ liệu trên bản đồ

  Phân tích dữ liệu

Dịch vụ SmartGIS cung cấp

  Bản đồ GIS bất động sản

  Bản đồ GIS quy hoạch

  Bản đồ GIS nông nghiệp

  Bản đồ GIS doanh nghiệp

Phần mềm SmartGIS cung cấp

  GIS Sever - SmartGIS Sever

  GIS Portal - SmartGIS Portal

  WebGIS - SmartGIS Editor

Năng lực & Thế mạnh

capacity and strengths

Chức năng SmartGIS

  Tạo hoặc nhập dữ liệu không gian và địa lý

  Tổ chức và quản lý dữ liệu

  Trực quan hóa và hiển thị dữ liệu trên bản đồ

  Phân tích dữ liệu

Dịch vụ SmartGIS cung cấp

  Bản đồ GIS bất động sản

  Bản đồ GIS quy hoạch

  Bản đồ GIS nông nghiệp

  Bản đồ GIS doanh nghiệp

Phần mềm SmartGIS cung cấp

  GIS Sever - SmartGIS Sever

  GIS Portal - SmartGIS Portal

  WebGIS - SmartGIS Editor

Sơ lược về GIS

GIS là gì?

 • Hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information Systems) là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược.

Cơ sở dữ liệu nền GIS bao gồm những gì?

 • Cơ sở dữ liệu nền GIS là cơ sở dữ liệu mà những lĩnh vực trong công tác quản lý tài nguyên môi trường cần đến nó và sử dụng chúng. Cơ sở dữ liệu nền GIS là phần giao của từng cơ sở dữ liệu trong công tác quản lý tài nguyên môi trường.
 • Bản đồ nền là bản đồ chỉ bao gồm yếu tố nền cơ sở địa lý. Nó là cơ sở để xác định vị trí địa lý của các đối tượng trong dữ liệu chuyên nghành.

GIS hiện đang được ứng dụng trong những ngành nào?

 • Ứng dụng GIS trong Môi trường
 • Ứng dụng GIS trong Khí tượng thuỷ văn
 • Ứng dụng GIS trong Nông nghiệp, quản lý đất đai
 • Ứng dụng GIS trong Dịch vụ tài chính
 • Ứng dụng GIS trong Y tế
 • Ứng dụng GIS cho Chính quyền địa phương
 • Ứng dụng GIS trong thị trường Bán lẻ
 • Ứng dụng GIS trong Giao thông
 • Ứng dụng GIS cho Các dịch vụ điện, nước, gas, điện thoại…