AlphaMapX Solutions

AlphaMapx Solutions cung cấp các giải pháp ứng dụng GIS chuyên sâu đi vào giải quyết các vướng mắc cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức… dưới 2 hình thức SaaS và On-premise, với chi phí phù hợp.

AlphaMapX Solutions for Real Estate

Giải pháp GIS cho ngành Bất động sản

Giải pháp giúp doanh nghiệp BĐS quản lý hiệu quả toàn bộ tài nguyên dữ liệu không gian, bản đồ của mình gồm: dữ liệu bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu bản đồ địa chính, thửa đất, dữ liệu về BĐS bán... Đồng thời hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu không gian nội bộ, chia sẻ, cập nhật thông tin giúp lãnh đạo và đội ngũ sales sử dụng tối ưu tài sản vào công việc kinh doanh.

AlphaMapX Solution for Water Utilities

Giải pháp GIS cho ngành Cấp nước

Giải pháp toàn diện cho bài toán xây dựng bản đồ mạng lưới cấp nước, trong công tác quản lý tài sản, quản lý bảo trì, quản lý vận hành cho doanh nghiệp ngành nước. Hỗ trợ mạnh mẽ cho mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước, nâng cao hiệu quả công việc của đội ngũ kỹ thuật vận hành mạng lưới và cải thiện chất lượng dịch vụ cấp nước, hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả.

AlphaMapX Solution for Zoning

Giải pháp GIS cho ngành Quy hoạch

Giải pháp giúp các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhanh chóng - chính xác theo mô hình tập trung trên địa bàn tỉnh, thành phố. Nhằm công khai, minh bạch thông tin quy hoạch tới người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và hiện đại hóa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. Đồng thời giúp ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn và góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

AlphaMapX Solution for Utilities

Giải pháp GIS cho ngành Công ích

Giải pháp giúp Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo mô hình tập trung trên toàn địa bàn nhanh chóng và chính xác. Với đầy đủ các lĩnh vực: giao thông, điện lực, nước sạch, cây xanh, chiếu sáng công cộng, thoát nước, viễn thông, môi trường đô thị,... Nhằm hiện đại hóa công các quản lý, tra cứu, kiểm tra, thểm định, cấp phép xây dựng mới và tối ưu công tác vận hành, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cho các doanh nghiệp trực tiếp quản lý.

AlphaMapX Solution for Industrial Real Estate

Giải pháp GIS cho ngành BĐS Công nghiệp

Giải pháp giúp các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp dễ dàng xây dựng bản đồ và cơ sở dữ liệu khu công nghiệp, gồm: bản đồ giới thiệu khu công nghiệp, bản đồ quy hoạch và hiện trạng phân lô, bản đồ quy hoạch và hiện trạng hạ tầng , bản đồ công trình nhà xưởng trong khu công nghiệp... Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing, xúc tiến bán hoặc cho thuê bất động sản trong khu công nghiệp và hiện đại hóa công tác quản lý, kiểm tra, thẩm định, cấp phép phương án đấu nối hạ tầng trong khu công nghiệp.

Nền tảng bản đồ chuyên biệt cho ngành Bất động sản

Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ

Các ứng dụng GIS chuyên biệt cho ngành Bất động sản

GIS1

Vì sao khách hàng chọn

AlphaMapX Solutions for Real Estate

Cung cấp giải pháp chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu hiện có của doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác

  Cung cấp đồ nền chuyên biệt cho lĩnh vực bất động sản và tập trung vào các nội dung người dùng BĐS quan tâm nhất: mạng lưới giao thông, thủy văn, dân cư, tiện ích sung quanh bất động sản.

  Cung cấp bản đồ chuyên biệt về quy hoạch sử dụng đất.

  Cung cấp ứng dụng tra cứu, khai thác, cập nhật tối ưu theo từng đối tượng sử dụng (lãnh đạo, sales, khách hàng) và ứng dụng sẵn sàng để sử dụng.

  Cung cấp các mô hình dữ liệu không gian, mẫu thiết kế bản đồ chuyên biệt cho ngành bất động sản gồm: Mô hình dữ liệu hiện trạng sử dụng đất; Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch xây đựng; Dữ liệu thửa đất; Mô hình dữ liệu BĐS bán.

  Chi phí phù hợp.

  Hình thức cung cấp linh hoạt: SaaS và On - Premise.

Khách hàng của chúng tôi